Agenda

Datum Activiteit
2 & 3 februari 2019 OGTB Amerikaans Mixtoernooi in de tennishal in Winschoten
9 februari 2019 start stemmen Rabobank Clubactie
26 februari 2019 ALV om 20.00 uur in het clubhuis
begin april 2019 opening van de banen
6 april 2019 start voorjaarscompetitie zaterdag
12 april 2019 start voorjaarscompetitie vrijdagavond

Tossen

Maandag ochtend

Elke maandagochtend is er van 10.00 uur 12.00 vrije inloop om te tennissen waarbij de gezelligheid voorop staat. Zo is bijvoorbeeld de koffie pauze halverwege een vast onderdeel. Als je mee wilt doen kun je gewoon komen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arend Holwerda (0599 63 74 89).

Dinsdag ochtend

Dinsdagochtend vanaf 9.00 uur tot ongeveer 12.00 uur wordt er getosst voor iedereen die wil. Als je mee wilt doen kun je ook hier gewoon komen. Als je meer informatie wilt of wilt worden toegevoegd tot de App-groep kun je contact opnemen met Sina Schut (0597 56 21 94).

Woensdag & Vrijdag avond

De Toss avonden zijn elke woensdag- en vrijdagavond. De eerste Toss ronde start om 19.00 uur. De rondes duren 20 minuten. Voor deze avonden zijn wij nog op zoek naar een Toss-coördinator. Wil jij de avonden in goede banen leiden, stuur dan een mail naar info@tvwedde.nl ! Ook als je niet elke avond aanwezig kunt of wilt zijn, kun je een Toss-coördinator worden, het kan ook een duo-baan zijn !

Zondagochtend - Familietoss

Elke zondagochtend van 10.00 tot 12.00 is er de mogelijkheid om in gezinsverband of alleen voor de kinderen te tennissen onder begeleiding van enkele vrijwilligers van de club. Het doel is om vooral de kinderen de beginselen van het tennisspel bij te brengen op een speelse manier. Omdat juist het tennissen in gezinsverband heel leuk kan zijn en op deze manier de kinderen en ouders een gezamenlijke activiteit hebben, hopen we op een goede deelname. Daarnaast zijn we nog op zoek naar enkele vrijwilligers die de zondagochtenden willen begeleiden. Lijkt je dat leuk, stuur dan een mail aan info@tvwedde.nl of meld je aan via het aanmeldformulier.

Toernooien 

Als club organiseren we enkele interne toernooien tijdens het seizoen, zoals het Ontbijttoernooi, Mixtoernooi en Barbecue toernooi . Via mijnknltb.toernooi.nl kun je toernooien vinden en je direct inschrijven.


OGTB Amerikaans Mix toernooi
Het toernooi zal worden gehouden op zaterdag 2 en zondag 3 februari 2019 in de tennishal in Winschoten aan de Hoorntjesweg. Na opgave wordt iedereen persoonlijk geïnformeerd over dag, indeling en tijdstip. Gezien het aantal banen (3) is er slechts beperkte deelname mogelijk. Zowel op de zaterdag als op de zondag geldt een maximumaantal deelnemers. Volgorde van binnenkomst is bepalend. Het inleggeld bedraagt € 7,50 per persoon per dag en dient bij opgave te worden voldaan. Dit houdt in dat u bij opgave het inschrijfgeld direct moet overmaken. U betaalt dus NIET op de dag zelf. Opgaven zonder het bijbehorende bedrag worden niet gehonoreerd. Mocht een deelnemer echter verhinderd zijn op de speeldatum dan mag hij of zij een vervanger inzetten.


U kunt zich per e-mail of WhatsApp individueel opgeven. Opgave voor meerdere dagen is mogelijk. Dit wordt gehonoreerd indien het maximumaantal niet wordt overschreden. Volgorde van binnenkomst is bepalend voor deelname.
U kunt het inleggeld à 7,50 euro per dag overmaken op rekeningnummer NL74RABO0351720820 t.n.v. LTC de Kanonniers, onder vermelding van Amerikaans Mix Toernooi en uw naam.
De sluitingsdatum is vrijdag 25 januari 2019.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Marcel Smid via mail (info@ltcdekanonniers.nl) of bellen/sms’en/whatsappen via 06 11 17 01 67.

Tennisles

Als je tennis training wilt, geef je dan op door een mail te sturen aan info@tvwedde.nl. De trainer voor zowel beginners als gevorderden is Sietse Kaman. Je kunt je individueel opgeven of met een groep (maximaal 8). De individuele kosten hangen af van de groepsgrootte, Sietse rekent € 50,= per uur voor de hele groep.

Baanregels

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen door het bestuur. Alleen leden van de TV Wedde mogen op de baan tennissen. Uitzonderingen zijn natuurlijk deelnemers aan competities, toernooien en introducés (zie ook hieronder). De banen zijn dagelijks open van 8.00 uur tot 23.00 uur, behalve als er clubactiviteiten zijn zoals toernooien, competitie of toss. De toegestane speeltijd bedraagt voor zowel het enkel- als het dubbelspel 30 minuten, indien anderen aan de kant wachten.

Men moet tennisschoenen dragen, welke geschikt zijn voor het spelen op gravelbanen, d.w.z. tennisschoenen met een vlak profiel, geen noppen e.d. Er mag uitsluitend met tennisballen gespeeld worden. Bij hevige regen dient men de baan direct te verlaten; spelen met plassen op de baan is niet toegestaan. Indien er plassen op de baan aanwezig zijn, dient men deze op natuurlijke wijze te laten verdwijnen. Zijn deze plassen verdwenen, dan dient men nog 30 minuten te wachten voordat men de baan op kan. Schade aan baan of materiaal behoort men direct te melden bij de baancommissie.

Het sproeien van de baan geschiedt automatisch op vaste momenten (doorgaans rond 8.00 uur en rond 23.00 uur). Men dient dan de baan tijdelijk te verlaten. Na het spelen is het slepen of vegen van de baan verplicht. Er dient aan alle kanten “van hek tot hek” gesleept worden.Sleepnet of bezem dient men op de daarvoor bestemde plaats terug te hangen of te zetten.

Op het tennispark mag niet worden gefietst. Ook brom- en motorfietsen zijn verboden. Je wordt verzocht je fiets bij de ingang te plaatsen. Zorg dat alles op het park in goede staat achter blijft. Een lid, wachtend op een tweede speelbeurt in hetzelfde dagdeel moet voorrang geven aan een lid dat nog niet heeft gespeeld. Een lid dat na zijn tennisles nog vrij wil tennissen, moet voorrang geven aan een lid dat nog niet heeft gespeeld.

Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van geld of goederen, schade aan kleding of uitrusting, evenmin voor persoonlijk letsel. Het zich bevinden op het park is geheel voor eigen risico.
Als de baan moet worden gereserveerd voor trainingen (niet op woensdag of vrijdag) wordt dit bekend gemaakt op de website, het prikbord en via de email.

Een lid mag een introducé kennis laten maken met het tennisspel. Dit mag alleen na overleg met het bestuur. Een lid kan ten hoogste 2 maal per seizoen introduceren; een introducé kan ten hoogste 2 keer per seizoen geïntroduceerd worden. Daarna kan men zich aanmelden als lid bij de secretaris. Met de introducé mag men alleen spelen als er geen leden staan te wachten.

Contributie

De contributie voor 2018 bedroeg : (in de ALV van 26 februari wordt de contributie voor 2019 vastgesteld) 

Jeugd (tot 18 jaar) : € 30,=
Senioren (vanaf 18) : € 45,=
Gezinsabonnement : € 115,= (Dit abonnement geldt voor gezinnen met thuiswonende of studerende kinderen) 

Een lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van een jaar. De contributie wordt in maart via automatische incasso geïnd. Beëindiging van het lidmaatschap moet men uiterlijk 1 december doorgeven aan de secretaris via mail info@tvwedde.nl

Nieuwe leden zijn een eenmalig entreegeld verschuldigd van:
juniorlid : € 5,=
seniorlid : € 7,50
gezin : € 20,=

Privacy

Mocht je er bezwaar tegen hebben dat je naam of foto op deze website gebruikt wordt, stuur dan een bericht aan info@tvwedde.nl. Vermeld om welke pagina het gaat, we zullen dan je naam en/of foto verwijderen.