Agenda

Datum Activiteit
26 oktober 2018 eindtoernooi (19.00 uur)
1 december 2018 sluiting van de banen

Inschrijfformulier activiteit

Tossen

Maandag

Dinsdag

 

Woensdag en vrijdag

Elke maandagochtend is er van 10.00 uur 12.00 vrije inloop om te tennissen waarbij de gezelligheid voorop staat. Zo is bijvoorbeeld de koffie pauze halverwege een vast onderdeel. Als je mee wilt doen kun je gewoon komen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arend Holwerda (0599 63 74 89).

Dinsdagochtend vanaf 9.00 uur tot ongeveer 12.00 uur wordt er getosst voor iedereen die wil. Als je mee wilt doen kun je ook hier gewoon komen. Als je meer informatie wilt of wilt worden toegevoegd tot de App-groep kun je contact opnemen met Sina Schut (0597 56 21 94).

De Toss avonden zijn elke woensdag- en vrijdagavond. De eerste Toss ronde start om 19.00 uur. De rondes duren 20 minuten. Voor deze avonden zijn wij nog op zoek naar een Toss-coördinator. Wil jij de avonden in goede banen leiden, stuur dan een mail naar info@tvwedde.nl ! Ook als je niet elke avond aanwezig kunt of wilt zijn, kun je een Toss-coördinator worden, het kan ook een duo-baan zijn !

Toernooien 

Als club organiseren we enkele interne toernooien tijdens het seizoen, zoals het Ontbijttoernooi, Mixtoernooi en Barbecue toernooi . Als je andere toernooien wilt spelen moet je naast clublid ook bondslid zijn. Via mijnknltb.toernooi.nl kun je toernooien vinden en je direct inschrijven.

Tennisles

Als je tennis training wilt, geef je dan op door een mail te sturen aan info@tvwedde.nl. De trainer voor zowel beginners als gevorderden is Sietse Kaman. Je kunt je individueel opgeven of met een groep (maximaal 8). De individuele kosten hangen af van de groepsgrootte, Sietse rekent € 50,= per uur voor de hele groep.

Baanregels

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen door het bestuur. Alleen leden van de TV Wedde mogen op de baan tennissen. Uitzonderingen zijn natuurlijk deelnemers aan competities, toernooien en introducés (zie ook hieronder). De banen zijn dagelijks open van 8.00 uur tot 23.00 uur. De toegestane speeltijd bedraagt voor zowel het enkel- als het dubbelspel 30 minuten, indien anderen aan de kant wachten.

Men moet tennisschoenen dragen, welke geschikt zijn voor het spelen op gravelbanen, d.w.z. tennisschoenen met een vlak profiel, geen noppen e.d. Er mag uitsluitend met tennisballen gespeeld worden. Bij hevige regen dient men de baan direct te verlaten; spelen met plassen op de baan is niet toegestaan. Indien er plassen op de baan aanwezig zijn, dient men deze op natuurlijke wijze te laten verdwijnen. Zijn deze plassen verdwenen, dan dient men nog 30 minuten te wachten voordat men de baan op kan. Schade aan baan of materiaal behoort men direct te melden bij de baancommissie.

Het sproeien van de baan geschiedt automatisch op vaste momenten (doorgaans rond 8.00 uur en rond 23.00 uur). Men dient dan de baan tijdelijk te verlaten. Na het spelen is het slepen of vegen van de baan verplicht. Er dient aan alle kanten “van hek tot hek” gesleept worden.Sleepnet of bezem dient men op de daarvoor bestemde plaats terug te hangen of te zetten.

Op het tennispark mag niet worden gefietst. Ook brom- en motorfietsen zijn verboden. Je wordt verzocht je fiets bij de ingang te plaatsen. Zorg dat alles op het park in goede staat achter blijft. Een lid, wachtend op een tweede speelbeurt in hetzelfde dagdeel moet voorrang geven aan een lid dat nog niet heeft gespeeld. Een lid dat na zijn tennisles nog vrij wil tennissen, moet voorrang geven aan een lid dat nog niet heeft gespeeld.

Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van geld of goederen, schade aan kleding of uitrusting, evenmin voor persoonlijk letsel. Het zich bevinden op het park is geheel voor eigen risico.
Als de baan moet worden gereserveerd voor trainingen (niet op woensdag of vrijdag) wordt dit bekend gemaakt op de website, het prikbord en via de email.

Een lid mag een introducé kennis laten maken met het tennisspel. Dit mag alleen na overleg met het bestuur. Een lid kan ten hoogste 2 maal per seizoen introduceren; een introducé kan ten hoogste 2 keer per seizoen geïntroduceerd worden. Daarna kan men zich aanmelden als lid bij de secretaris. Met de introducé mag men alleen spelen als er geen leden staan te wachten.

Contributie

De contributie voor 2018 bedraagt :

Jeugd (tot 18 jaar) : € 30,=
Senioren (vanaf 18) : € 45,=
Gezinsabonnement : € 115,= (Dit abonnement geldt voor gezinnen met thuiswonende of studerende kinderen) 

Een lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van een jaar. De contributie wordt in maart via automatische incasso geïnd. Beëindiging van het lidmaatschap moet men uiterlijk 1 december doorgeven aan de secretaris via mail info@tvwedde.nl

Nieuwe leden zijn een eenmalig entreegeld verschuldigd van:
juniorlid : € 5,=
seniorlid : € 7,50
gezin : € 20,=

Privacy

Mocht je er bezwaar tegen hebben dat je naam of foto op deze website gebruikt wordt, stuur dan een bericht aan info@tvwedde.nl. Vermeld om welke pagina het gaat, we zullen dan je naam en/of foto verwijderen.