Agenda

Datum Activiteit
vrijdag 7 juni van 9.00 tot 14.00 uur Tennisclinic basisschool Wedde
vrijdag 14 juni van 9.00 tot 14.00 uur Tennisclinic basisschool Wedde
zaterdag 15 juni vanaf 9.30 uur Snoei-ochtend
zondag 23 juni van 10.00 tot 12.30 Pannenkoekentoernooi
zaterdag 17 augustus OGTB reunie
zondag 1 september OGTB puzzelrit
zaterdag 14 en zondag 15 september Clubtoernooi TV Wedde
zaterdag 16 november OGTB Glow in the dark tennistoernooi

Intro tennis

Om (nieuwe) leden kennis te laten maken met de vereniging en tennis, is er de mogelijkheid mee te doen aan intro-tennis. Als nieuw lid wordt je gekoppeld aan een vrijwilliger van TV Wedde om de beginselen van de tennissport en de vereniging te ontdekken. Het is géén les en er zijn geen kosten aan verbonden. Heb je interesse meld je dan hieronder aan.

Vaste activiteiten

Maandag ochtend - Toss

Elke maandagochtend is er van 10.00 uur 12.00 vrije inloop om te tennissen waarbij de gezelligheid voorop staat. Zo is bijvoorbeeld de koffie pauze halverwege een vast onderdeel. Als je mee wilt doen kun je gewoon komen. Als je meer informatie wilt of wilt worden toegevoegd aan de App-groep kun je contact opnemen met Ida van Dort (06 10 69 45 88).

Dinsdag ochtend - Toss

Dinsdagochtend vanaf 9.00 uur tot ongeveer 12.00 uur wordt er getosst voor iedereen die wil. Als je mee wilt doen kun je ook hier gewoon komen. Als je meer informatie wilt of wilt worden toegevoegd aan de App-groep kun je contact opnemen met Jeanet van Leeuwen (0597 78 57 59).

Dinsdag avond - Dynamic Tennis

Vanaf 11 juli is er weer elke dinsdagavond vanaf 19.00 uur de mogelijkheid om Dynamic Tennis te spelen. De baan wordt aangepast aan het speelveld voor Dynamic Tennis dat kleiner is dan een tennisveld. Dynamic Tennis wordt gespeeld met een kleiner racket en een lichte bal. Ballen en rackets zijn aanwezig. Als je meer informatie wilt of wilt worden toegevoegd aan de App-groep kun je contact opnemen met Ida van Dort (06 10 69 45 88).

Woensdag & Vrijdag avond - Toss

De Toss avonden zijn elke woensdag- en vrijdagavond. De eerste Toss ronde start om 19.00 uur. De rondes duren 20 minuten. In verband met de vrijdag avond competitie, is de vrijdagavond toss verplaatst naar de maandagavond. Als je meer informatie wilt of wilt worden toegevoegd aan de App-groep kun je contact opnemen met Catharina Hidding (06 46 36 65 74).

Zondagochtend - Familietoss

Elke zondagochtend van 10.00 tot 12.00 zijn de banen in principe gereserveerd om in familie verband of alleen de kinderen te tennissen. Het doel is om vooral de kinderen de beginselen van het tennisspel bij te brengen op een speelse manier. Tennissen in gezinsverband is heel leuk en een leuke gezamenlijke activiteit voor de kinderen en ouders !

Oost Groninger Tennis Bond (OGTB)

Onze vereniging is aangesloten bij de Oost Groninger Tennis Bond (OGTB). Dit is een overkoepelend orgaan dat samenwerkt met de tennisverenigingen binnen de regio Oost Groningen. Bij de OGTB zijn momenteel 19 verenigingen aangesloten. 
De OGTB organiseert voor deze verenigingen diverse vormen van competities en toernooien. Voor zowel jong als oud;
- PGTB Padelcompetitie
- de OGTB-voorjaarsjeugdcompetitie voor kinderen tot 16 jaar;
- het jeugdzomertoernooi;
- het Kerst jeugdtoernooi;
- het Amerikaans Mix toernooi;
- de 35+ competitie;
- de 55+ competitie;

Voor meer informatie kijk op www.ogtb.nl.

Toernooien 

Als club organiseren we enkele interne toernooien tijdens het seizoen, zoals het Ontbijttoernooi, Mixtoernooi en Barbecue toernooi . Via mijnknltb.toernooi.nl kun je toernooien vinden en je direct inschrijven.

Tennisles

Er kunnen bij TV Wedde tennislessen gevolgd worden. De leskosten zullen afhankelijk/evenredig aan de groepsgrootte en lestijden zijn.

Het tarief voor privélessen gaat in overleg. Kosten 10 lessen:

3-5 personen per groep (60 minuten) €171,00 p.p.

3-5 personen per groep (50 minuten) €143,00 p.p.

6 personen per groep (60 minuten) €115,00 p.p.

7-9 personen per groep (60 minuten) €85,00 p.p.

 

In overleg met de trainer worden dag en tijd bepaald. De samenstelling van de groepen zal voornamelijk via jullie aanmelding en in overleg tot stand komen. Er zal gestreefd worden naar zo groot mogelijke groepen van gelijkwaardig niveau.

 

Opgave voor de lessen gebeurt rechtstreeks bij de trainer via whatsapp of bellen met Berend Jan Kremer 0629472726.

Baanregels

Gebruik van de banen 

 1. Gebruikers zijn verplicht zich strikt te houden aan onderstaande baanregels en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen door het bestuur.
 2. Op de banen mag uitsluitend getennist worden.
 3. Het tennissen op de baan mag alleen door leden van TV Wedde, gastspelers, huurders of introducés.
 4. De banen zijn dagelijks open van 8.00 uur tot 23.00 uur.
 5. Lessen, tossen, competitie, toernooien of andere verenigingsactiviteiten hebben voorrang op vrij spelen of baanhuur.
 6. De toegestane speeltijd bedraagt voor zowel het enkel- als het dubbelspel 60 minuten.
 7. Het dragen van sportschoenen die geschikt zijn voor het spelen op gravelbanen, d.w.z. tennisschoenen met een vlak profiel, geen noppen e.d.is verplicht
 8. Er mag uitsluitend met tennisballen gespeeld worden.
 9. Bij hevige regenval moet de baan direct worden verlaten; spelen met plassen op de baan is niet toegestaan. Indien er plassen op de baan aanwezig zijn, dient men deze op natuurlijke wijze te laten verdwijnen. Zijn deze plassen verdwenen, dan dient men nog 30 minuten te wachten voordat men de baan op kan. Schade aan baan of materiaal moet men direct melden bij de baancommissie of het bestuur.
 10. Na het spelen is het slepen of vegen van de baan verplicht. Sleepnet of bezem moet men op de daarvoor bestemde plaats terug worden gehangen/gezet.
 11. Een lid, wachtend op een tweede speelbeurt in hetzelfde dagdeel moet voorrang geven aan een lid dat nog niet heeft gespeeld.
 12. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van geld of goederen, schade aan kleding of uitrusting, evenmin voor persoonlijk letsel. Het zich bevinden op het park is geheel voor eiqen risico.

 

Gastspelers en introducés

 1. Een gastspeler is een speler die met een lid van TV Wedde wil spelen zonder de intentie lid te worden bij TV Wedde. Een gastspeler betaalt een door de algemene vergadering vastgestelde bijdrage.
 2. Een gastspeler mag ten hoogste 5 maal per jaar spelen als gast.
 3. Een introducé is een speler die met een lid van TV Wedde wil spelen met de intentie lid te worden bij TV Wedde.
 4. Een introducé kan ten hoogste 2 maal geïntroduceerd worden.
 5. Gastspelers en introducés mogen deelnemen aan door de vereniging georganiseerde activiteiten.

Contributie

De contributie voor 2024 bedraagt :  

Jeugd (tot 18 jaar) : € 38,50 per jaar

Senioren (vanaf 18) : € 55,= per jaar

Gezinsabonnement : € 137,50  per jaar (Dit abonnement geldt voor gezinnen met thuiswonende of studerende kinderen) 

Dynamic Tennis buiten abonnement: € 27,50 per jaar

Jeu-de-boules abonnement: € 27,50 per jaar

Competitiebijdrage KNLTB competitie: € 10,= p.p. per competitie

Competitiebijdrage OGTB competitie: € 5,= p.p. per competitie

Bijdrage gastspeler: € 2,50 per keer (maximaal 5 keer)

Huur baan: € 15,= per uur

 

Een lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van een jaar. De contributie wordt in maart via automatische incasso geïnd. Beëindiging van het lidmaatschap moet men uiterlijk 1 december doorgeven aan de secretaris via mail info@tvwedde.nl

 

Nieuwe leden zijn een eenmalig entreegeld verschuldigd van:
juniorlid : € 5,=
seniorlid : € 7,50
gezin : € 20,=

Privacy

Mocht je er bezwaar tegen hebben dat je naam of foto op deze website gebruikt wordt, stuur dan een bericht aan info@tvwedde.nl. Vermeld om welke pagina het gaat, we zullen dan je naam en/of foto verwijderen.