Agenda

Datum Activiteit
zaterdag 14 september om 13.00 uur Wedde Mix - de Havezathe (thuis)
zondag 15 september Gezelligheidstoernooi Bellingwedde in Blijham met Wedde, Odivia en DOS
donderdag 19 september om 19.30 in Vlagtwedde AED training
zaterdag 21 september om 13.00 uur de Hertenkamp - Wedde Mix (uit)
zaterdag 28 september om 13.00 uur Wedde Mix - HH Combi 2
zaterdag 5 oktober om 13.30 uur Borger 1 - Wedde Mix (uit)
zaterdag 12 oktober om 11.30 uur Westerbork 1 - Wedde Mix (uit)
zaterdag 19 oktober om 13.00 uur Wedde Mix - GKTC (thuis)
zaterdag 26 oktober om 13.00 uur Wedde Mix - Rolde 1 (thuis)
zaterdag 9 november om 10.00 uur Sloop vloer en bar kantine
vrijdag 16 november om 10.00 uur Storten beton kantinevloer
vrijdag 29 november Slottoernooi

Tossen

Maandag ochtend

Elke maandagochtend is er van 10.00 uur 12.00 vrije inloop om te tennissen waarbij de gezelligheid voorop staat. Zo is bijvoorbeeld de koffie pauze halverwege een vast onderdeel. Als je mee wilt doen kun je gewoon komen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arend Holwerda (0599 63 74 89).

Dinsdag ochtend

Dinsdagochtend vanaf 9.00 uur tot ongeveer 12.00 uur wordt er getosst voor iedereen die wil. Als je mee wilt doen kun je ook hier gewoon komen. Als je meer informatie wilt of wilt worden toegevoegd aan de App-groep kun je contact opnemen met Sina Schut (0597 56 21 94).

Woensdag & Vrijdag avond

De Toss avonden zijn elke woensdag- en vrijdagavond. De eerste Toss ronde start om 19.00 uur. De rondes duren 20 minuten. Voor deze avonden zijn wij nog op zoek naar een Toss-coördinator. Wil jij de avonden in goede banen leiden, stuur dan een mail naar info@tvwedde.nl ! Ook als je niet elke avond aanwezig kunt of wilt zijn, kun je een Toss-coördinator worden, het kan ook een duo-baan zijn !

Zondagochtend - Familietoss

Elke zondagochtend van 10.00 tot 12.00 zijn de banen in principe gereserveerd om in familie verband of alleen de kinderen te tennissen. Het doel is om vooral de kinderen de beginselen van het tennisspel bij te brengen op een speelse manier. Vorig jaar is gebleken dat het tennissen in gezinsverband heel leuk kan zijn en op deze manier de kinderen en ouders een gezamenlijke activiteit hebben.

Toernooien 

Als club organiseren we enkele interne toernooien tijdens het seizoen, zoals het Ontbijttoernooi, Mixtoernooi en Barbecue toernooi . Via mijnknltb.toernooi.nl kun je toernooien vinden en je direct inschrijven.

Tennisles

Dit voorjaar was er een trainingsgroep op de maandagochtenden van 9.00 tot 10.00 uur, onder leiding van Sietse Kaman. Als je ook tennis training wilt, geef je dan op door een mail te sturen aan info@tvwedde.nl. De trainer voor zowel beginners als gevorderden is Sietse Kaman. Je kunt je individueel opgeven of met een groep (maximaal 8). De individuele kosten hangen af van de groepsgrootte, Sietse rekent € 50,= per uur voor de hele groep.

Baanregels

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen door het bestuur. Alleen leden van de TV Wedde mogen op de baan tennissen. Uitzonderingen zijn natuurlijk deelnemers aan competities, toernooien en introducés (zie ook hieronder). De banen zijn dagelijks open van 8.00 uur tot 23.00 uur, behalve als er clubactiviteiten zijn zoals toernooien, competitie, training of toss. De toegestane speeltijd bedraagt voor zowel het enkel- als het dubbelspel 30 minuten, indien anderen aan de kant wachten.

Men moet tennisschoenen dragen, welke geschikt zijn voor het spelen op gravelbanen, d.w.z. tennisschoenen met een vlak profiel, geen noppen e.d. Er mag uitsluitend met tennisballen gespeeld worden. Bij hevige regen dient men de baan direct te verlaten; spelen met plassen op de baan is niet toegestaan. Indien er plassen op de baan aanwezig zijn, dient men deze op natuurlijke wijze te laten verdwijnen. Zijn deze plassen verdwenen, dan dient men nog 30 minuten te wachten voordat men de baan op kan. Schade aan baan of materiaal behoort men direct te melden bij de baancommissie.

Het sproeien van de baan geschiedt automatisch op vaste momenten (doorgaans rond 8.00 uur en rond 23.00 uur). Men dient dan de baan tijdelijk te verlaten. Na het spelen is het slepen of vegen van de baan verplicht. Er dient aan alle kanten “van hek tot hek” gesleept worden.Sleepnet of bezem dient men op de daarvoor bestemde plaats terug te hangen of te zetten.

Op het tennispark mag niet worden gefietst. Ook brom- en motorfietsen zijn verboden. Je wordt verzocht je fiets bij de ingang te plaatsen. Zorg dat alles op het park in goede staat achter blijft. Een lid, wachtend op een tweede speelbeurt in hetzelfde dagdeel moet voorrang geven aan een lid dat nog niet heeft gespeeld. Een lid dat na zijn tennisles nog vrij wil tennissen, moet voorrang geven aan een lid dat nog niet heeft gespeeld.

Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van geld of goederen, schade aan kleding of uitrusting, evenmin voor persoonlijk letsel. Het zich bevinden op het park is geheel voor eigen risico.
Als de baan moet worden gereserveerd voor trainingen (niet op woensdag of vrijdag) wordt dit bekend gemaakt op de website, het prikbord en via de email.

Een lid mag een introducé kennis laten maken met het tennisspel. Dit mag alleen na overleg met het bestuur. Een lid kan ten hoogste 2 maal per seizoen introduceren; een introducé kan ten hoogste 2 keer per seizoen geïntroduceerd worden. Daarna kan men zich aanmelden als lid bij de secretaris. Met de introducé mag men alleen spelen als er geen leden staan te wachten.

Contributie

De contributie voor 2019 bedraagt :  

Jeugd (tot 18 jaar) : € 35,=
Senioren (vanaf 18) : € 50,=
Gezinsabonnement : € 125,= (Dit abonnement geldt voor gezinnen met thuiswonende of studerende kinderen) 

Een lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van een jaar. De contributie wordt in maart via automatische incasso geïnd. Beëindiging van het lidmaatschap moet men uiterlijk 1 december doorgeven aan de secretaris via mail info@tvwedde.nl

Nieuwe leden zijn een eenmalig entreegeld verschuldigd van:
juniorlid : € 5,=
seniorlid : € 7,50
gezin : € 20,=

Privacy

Mocht je er bezwaar tegen hebben dat je naam of foto op deze website gebruikt wordt, stuur dan een bericht aan info@tvwedde.nl. Vermeld om welke pagina het gaat, we zullen dan je naam en/of foto verwijderen.