Agenda

Datum Activiteit
vanaf 8 december banen gesloten
woensdag 8 maart om 20.00 uur ALV
zaterdag 11 maart vanaf 10.00 uur Doe dag
vrijdag 31 maart start vrijdagavond competitie (mix)
tot en met maandag 27 maart van 19.00 tot 21.00 uur dynamic tennis (gymzaal Wedde)

Intro tennis

Om (nieuwe) leden kennis te laten maken met de vereniging en tennis, is er de mogelijkheid mee te doen aan intro-tennis. Als nieuw lid wordt je gekoppeld aan een vrijwilliger van TV Wedde om de beginselen van de tennissport en de vereniging te ontdekken. Het is géén les en er zijn geen kosten aan verbonden. Heb je interesse meld je dan hieronder aan.

Tossen

Maandag ochtend

Elke maandagochtend is er van 10.00 uur 12.00 vrije inloop om te tennissen waarbij de gezelligheid voorop staat. Zo is bijvoorbeeld de koffie pauze halverwege een vast onderdeel. Als je mee wilt doen kun je gewoon komen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arend Holwerda (0599 63 74 89).

Dinsdag ochtend

Dinsdagochtend vanaf 9.00 uur tot ongeveer 12.00 uur wordt er getosst voor iedereen die wil. Als je mee wilt doen kun je ook hier gewoon komen. Als je meer informatie wilt of wilt worden toegevoegd aan de App-groep kun je contact opnemen met Sina Schut (0597 56 21 94).

Woensdag & Vrijdag avond

De Toss avonden zijn elke woensdag- en vrijdagavond. De eerste Toss ronde start om 19.00 uur. De rondes duren 20 minuten. In verband met de vrijdag avond competitie, is de vrijdagavond toss verplaatst naar de maandagavond.

Zondagochtend - Familietoss

Elke zondagochtend van 10.00 tot 12.00 zijn de banen in principe gereserveerd om in familie verband of alleen de kinderen te tennissen. Het doel is om vooral de kinderen de beginselen van het tennisspel bij te brengen op een speelse manier. Tennissen in gezinsverband is heel leuk en een leuke gezamenlijke activiteit voor de kinderen en ouders !

Oost Groninger Tennis Bond (OGTB)

Onze vereniging is aangesloten bij de Oost Groninger Tennis Bond (OGTB). Dit is een overkoepelend orgaan dat samenwerkt met de tennisverenigingen binnen de regio Oost Groningen. Bij de OGTB zijn momenteel 19 verenigingen aangesloten. 
De OGTB organiseert voor deze verenigingen diverse vormen van competities en toernooien. Voor zowel jong als oud;
- PGTB Padelcompetitie
- de OGTB-voorjaarsjeugdcompetitie voor kinderen tot 16 jaar;
- het jeugdzomertoernooi;
- het Kerst jeugdtoernooi;
- het Amerikaans Mix toernooi;
- de 35+ competitie;
- de 55+ competitie;

Voor meer informatie kijk op www.ogtb.nl.

Toernooien 

Als club organiseren we enkele interne toernooien tijdens het seizoen, zoals het Ontbijttoernooi, Mixtoernooi en Barbecue toernooi . Via mijnknltb.toernooi.nl kun je toernooien vinden en je direct inschrijven.

Tennisles

Dit voorjaar is er een trainingsgroep op de maandagochtenden van 9.00 tot 10.00 uur, onder leiding van Sietse Kaman. Als je ook tennis training wilt, geef je dan op door een mail te sturen aan info@tvwedde.nl. 

Baanregels

Gebruik van de banen 

 1. Gebruikers zijn verplicht zich strikt te houden aan onderstaande baanregels en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen door het bestuur.
 2. Op de banen mag uitsluitend getennist worden.
 3. Het tennissen op de baan mag alleen door leden van TV Wedde, gastspelers, huurders of introducés.
 4. De banen zijn dagelijks open van 8.00 uur tot 23.00 uur.
 5. Lessen, tossen, competitie, toernooien of andere verenigingsactiviteiten hebben voorrang op vrij spelen of baanhuur.
 6. De toegestane speeltijd bedraagt voor zowel het enkel- als het dubbelspel 60 minuten.
 7. Het dragen van sportschoenen die geschikt zijn voor het spelen op gravelbanen, d.w.z. tennisschoenen met een vlak profiel, geen noppen e.d.is verplicht
 8. Er mag uitsluitend met tennisballen gespeeld worden.
 9. Bij hevige regenval moet de baan direct worden verlaten; spelen met plassen op de baan is niet toegestaan. Indien er plassen op de baan aanwezig zijn, dient men deze op natuurlijke wijze te laten verdwijnen. Zijn deze plassen verdwenen, dan dient men nog 30 minuten te wachten voordat men de baan op kan. Schade aan baan of materiaal moet men direct melden bij de baancommissie of het bestuur.
 10. Na het spelen is het slepen of vegen van de baan verplicht. Sleepnet of bezem moet men op de daarvoor bestemde plaats terug worden gehangen/gezet.
 11. Een lid, wachtend op een tweede speelbeurt in hetzelfde dagdeel moet voorrang geven aan een lid dat nog niet heeft gespeeld.
 12. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van geld of goederen, schade aan kleding of uitrusting, evenmin voor persoonlijk letsel. Het zich bevinden op het park is geheel voor eiqen risico.

 

Gastspelers en introducés

 1. Een gastspeler is een speler die met een lid van TV Wedde wil spelen zonder de intentie lid te worden bij TV Wedde. Een gastspeler betaalt een door de algemene vergadering vastgestelde bijdrage.
 2. Een gastspeler mag ten hoogste 5 maal per jaar spelen als gast.
 3. Een introducé is een speler die met een lid van TV Wedde wil spelen met de intentie lid te worden bij TV Wedde.
 4. Een introducé kan ten hoogste 2 maal geïntroduceerd worden.
 5. Gastspelers en introducés mogen deelnemen aan door de vereniging georganiseerde activiteiten.

Contributie

De contributie voor 2022 bedraagt :  

Jeugd (tot 18 jaar) : € 35,=

Senioren (vanaf 18) : € 50,=

Gezinsabonnement : € 125,= (Dit abonnement geldt voor gezinnen met thuiswonende of studerende kinderen) 

Competitiebijdrage KNLTB competitie: € 10,= p.p. per competitie

Competitiebijdrage OGTB competitie: € 5,= p.p. per competitie

Bijdrage gastspeler: € 2,50 per keer (maximaal 5 keer)

Huur baan: € 15,= per uur

 

Een lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van een jaar. De contributie wordt in maart via automatische incasso geïnd. Beëindiging van het lidmaatschap moet men uiterlijk 1 december doorgeven aan de secretaris via mail info@tvwedde.nl

 

Nieuwe leden zijn een eenmalig entreegeld verschuldigd van:
juniorlid : € 5,=
seniorlid : € 7,50
gezin : € 20,=

Privacy

Mocht je er bezwaar tegen hebben dat je naam of foto op deze website gebruikt wordt, stuur dan een bericht aan info@tvwedde.nl. Vermeld om welke pagina het gaat, we zullen dan je naam en/of foto verwijderen.