object(mysqli_result)#3 (5) { ["current_field"]=> int(0) ["field_count"]=> int(8) ["lengths"]=> NULL ["num_rows"]=> int(1) ["type"]=> int(0) } Tennisvereniging Wedde

Ledeninfo

TV WEDDE bestaat sinds 1978. De banen liggen samen met de voetbalaccommodatie, de jeugdsoos, het schutterslokaal en de speeltuin  aan de Oostersingel 50d in Wedde.

De accommodatie vanuit de lucht gezien.

De accommodatie bestaat uit 2 gravelbanen, een verenigingsgebouw, opbergschuur en lichtinstallatie.
==============================================================================
Algemene informatie:

Contributie

De contributie voor 2016 bedraagt (onveranderd):
Voor jeugd , tot 18 jaar                                  €  30,=
Jeugd vanaf 18 en senioren betalen             €  45,=
Een gezinsabonnement is                             € 115,=   *)

*) Dit abonnement geldt voor gezinnen met kinderen tot en met 17 jaar (ook kinderen van 18 jaar en ouder, die thuiswonen en studeren mogen tot een gezinsabonnement worden gerekend.)

Automatische incasso vindt eind maart plaats.

Nieuwe leden kunnen alleen via automatische incasso betalen.
Het IBANnummer van de vereniging is: NL64RABO0368305090

Nieuwe leden zijn een eenmalig een entreegeld verschuldigd van:
juniorlid   €  5,=
seniorlid  €  7,50
gezin      € 20,=

Het lidmaatschap loopt van 1-1 t/m 31-12.
Beëindiging van het lidmaatschap moet men uiterlijk 1 december SCHRIFTELIJK doorgeven aan de secretaris,
Olger Timmermans, Oostersingel 49, 9698 BA Wedde.
===============================================================================
KNLTB-toernooien.
a.

Ga naar: www.toernooi.nl. Klik dan vooraan de button "Tennis" aan, selecteer dan het district, bijv. Groningen- Drenthe en alle toernooi komen dan in beeld. of:
b.
Ga naar de site van www.knltb.nl en log in met bondsnummer en gebruikersnaam (moet eenmalig aangemaakt worden). Dan bijv. district noord Groningen/ Drenthe aanklikken.
In het linker gedeelte verschijnt dan o.m. toernooien en senior 50+. Wil je deelnemen aan een meerdaags toernooi, dan deze aanklikken. Dan zijn de toernooien in dit district zichtbaar. Mocht er interesse bestaan in een senior 50+ eendaags toernooi, dan deze aanklikken. Vervolgens zoek je verder onder "flyers". Hierop verschijnen dan de wedstrijden op maandag (in Drenthe) en op vrijdag (in Groningen).

===============================================================================

Tossen.
Er zijn voor de seniorleden wekelijks tossavonden, nl. iedere woensdag- en vrijdagavond vanaf 19.00 uur
Ook wij zien jou graag op deze gezellige toss!

DE EERSTE TOSSAVOND IS OP WOENSDAG 4 APRIL a.s.(indien de banen klaar zijn)
==============================================================================
Tennisles.
Als je tennislessen wilt volgen kun je je ook dit jaar weer aanmelden bij de secretaresse. Er wordt m.b.t. de trainingen eventueel samen gewerkt met de tennisvereniging Odivia (Blijham) en Dos (Bellingwolde). Als de trainingsgroepen op één locatie te klein zijn kunnen op een ander tennispark wel groepen geformeerd worden. Of er kan op deze manier beter met niveaugroepen worden gewerkt.
Voor eventuele overige informatie kun je bij het bestuur terecht.
==============================================================================
Baangebruik.

Alle bestuursleden hebben een sleutel van het gebouw bij de tennisbaan. Wilt u gebruik maken van het toilet of de kleedkamers, dan kunt u bij een van de bestuursleden de sleutel ophalen en na het spelen weer terug brengen.
==============================================================================
Baanbezetting.
De banen worden gedurende de week vrij intensief gebruikt.
Er zijn vaste afspraken over dit baangebruik:

Op maandagochtend wordt de baan gebruikt door een groep huisvrouwen / - mannen.
Op maandagavond wordt de baan een aantal keren gereserveerd voor de OGTBzomeravondcompetitie. Zie hiervoor de agenda.
Op dinsdagochtend wordt de baan gebruikt door een groep huisvrouwen / -mannen.
Op dinsdagavond maakt een groep heren vanaf ongeveer 21.00 uur gebruik van de baan.
Op woensdagavond is er vanaf 19.00 uur toss voor volwassenen.
Op donderdagavond wordt de baan een aantal keren gereserveerd voor de OGTBzomeravondcompetitie. Zie hervoor de agenda.
Op vrijdagavond is er vanaf 19.00 uur toss voor volwassenen.
Op 4 zaterdagmiddagen (aanvang 13.00 uur) speelt het Zaterdag herenteam 4e klasse haar thuiswedstrijden. Kijk hiervoor bij agenda of externe competitie.
Verder zijn er natuurlijk ook nog verenigingsactiviteiten op de baan gepland, waarvoor ieder lid zich kan opgeven. Zie hiervoor de agenda.
Op alle andere momenten kan ieder lid naar hartelust gebruik maken van de baan.
=============================================================================================
Baanregelement.

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen door het bestuur.

Alleen leden van de TV Wedde mogen op de baan tennissen. Uitzonderingen zijn natuurlijk deelnemers aan competities, toernooien en introducés (zie ook hieronder)

De banen zijn dagelijks open van 8.00 uur tot 23.00 uur.

De toegestane speeltijd bedraagt voor zowel het enkel- als het dubbelspel 30 minuten, indien anderen aan de kant wachten. 

Men moet tennisschoenen dragen, welke geschikt zijn  voor het spelen op gravelbanen, d.w.z. tennisschoenen met een vlak profiel, geen noppen e.d.

Er mag uitsluitend met tennisballen gespeeld worden.

Bij hevige regenval dient men de baan direct te verlaten; spelen met plassen op de baan is niet toegestaan. Indien er plassen op de baan
aanwezig zijn, dient men deze op natuurlijke wijze te laten verdwijnen. Zijn deze plassen verdwenen, dan dient men nog 30 minuten
te wachten  voordat men de baan op kan. Schade aan baan of materiaal behoort men direct te melden bij de  baancommissie.

Het sproeien van de baan geschiedt automatisch op vaste   momenten (zie sproeirooster op deur kantine). Men dientdan de baan tijdelijk   te verlaten.

Na het spelen is het slepen of vegen van de baan verplicht.  Er dient aan alle kanten “van hek tot hek” gesleept  worden.Sleepnet of bezem dient men op de daarvoor bestemde plaats terug te  hangen of te zetten.

Op het tennispark mag niet worden gefietst. Ook brom- en motorfietsen zijn verboden. Je wordt verzocht je fiets bij de  ingang te plaatsen. Zorg dat alles op het park in goede staat achter blijft.

Een lid, wachtend op een tweede speelbeurt in hetzelfde dagdeel moet voorrang geven aan een lid dat nog niet  heeft gespeeld.

Een lid dat na zijn tennisles nog vrij wil tennissen, moet voorrang geven aan een lid dat nog niet heeft gespeeld.

Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van geld of goederen, schade aan kleding of uitrusting, evenmin voor persoonlijk letsel. Het zich bevinden op het park is geheel voor eigen risico.

Als de baan moet worden gereserveerd voor trainingen  (niet op woensdag of vrijdag) wordt dit bekend gemaakt op de website, het prikbord en via de email.

Op de woensdagavond en op vrijdagavond is er toss vanaf 19.00 uur.
 

Baanverlichting

Wanneer er niet meer gespeeld wordt dient zo snel mogelijk de baanverlichting uitgedaan te worden.
De baanverlichting moet 's avonds uiterlijk om 23.00 uur gedoofd zijn.

Competities + Toernooien

Deze hebben altijd voorrang; het schema van de thuisspelende teams hangt in de kantine op het prikbord en wordt vermeld op de website

Tennislessen

Bij tennislessen kunnen één of  beide banen gebruikt worden.

 

Dit is een algemeen reglement

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Wedde,  aangepast maart 2018.

 

Introducés.

Een lid mag een introducé kennis laten maken met het tennisspel. Dit mag alleen na overleg met het bestuur. Een lid kan ten hoogste 2 maal per seizoen introduceren; een introducé kan ten hoogste 2 keer per seizoen geïntroduceerd worden. Daarna kan men zich aanmelden als lid bij de secretaris. Met de introducé mag men alleen spelen als er geen leden staan te wachten.

 

Regels voor het spelen

Tennisschoenen zijn verplicht!!

Na het spelen moet men de baan rollen (als het seizoen net begonnen is) en vegen.

Als de banen overbezet zijn, mag men ten hoogste een half uur spelen. De banen zijn in principe alleen voor leden toegankelijk.


 

hallo