Welkom op de site van TV Wedde

 

                                      

Je bent nu op homepagina van de tennisvereniging Wedde. Op deze pagina houden wij je op de hoogte van het  laatste nieuws van onze vereniging. Om naast het laatste nieuws op deze homepagina meer verenigingsnieuws te zoeken klik je op een van de knoppen hiernaast.
Wij wensen je veel leesplezier.
 

NOOT: Voor verenigingen die soms via een google-account onze banen aan de Esweg verwachten: onze tennisbanen liggen op het sportcomplex van Wedde op het adres Oostersingel 50 d , 9698 BC Wedde

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
LAATSTE NIEUWS,   LAATSTE NIEUWS, LAATSTE NIEUWS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
____________________________________________________________________________________________

2017.
Laatste nieuws juni.

Mixtoernooi (nieuwe stijl):

Ook dit jaar organiseert de activiteitencommissie weer  een mixtoernooi. Dit toernooi wordt gehouden op zaterdag 15 en zondag 16 juli a.s..
Er wordt gespeeld volgens het zgn. `afvalsysteem : na de eerste rondje gaat men door in of de verliezersronde of de winnaarsronde.

Wil je meedoen?
Geef je dan individueel op via de website van www.tvwedde.nl (zie agenda). De activiteitencommissie stelt uit de aangemelde dames en heren de combinaties samen, waarbij sterke en zwakke partners zo veel mogelijk aan elkaar gekoppeld worden.
Opgave kan tot en met uiterlijk vrijdag 7 juli a.s.    
Daarna wordt er een indeling gemaakt, die per e-mail naar je wordt verzonden en in de kantine op het publicatiebord wordt opgehangen.
Er zijn enkele eenvoudige spelregels:

  1. De wedstrijden duren 55 minuten inclusief inspelen (5 minuten)
  2. Games worden doorgeteld; is het tijd om te stoppen, dan is dit tevens de uitslag.
  3. Na de wedstrijd de baan vegen of slepen.
  4. De finalewedstrijden (verliezersronde en winnaarsronde ) wordt op zondag 16 juli gespeeld en gaan over 2 gewonnen set.


Gezamenlijke tossavond.
Op donderdag 22 juni a.s. wordt de eerste gezamenlijke tossavond van tv Wedde, Dos en Odivia gehouden op de banen van tv Odivia te Blijham. De aanvang is om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom; het is leuk om ook eens tegen en met anderen te tennissen.

Overleg activiteitencommissie en bestuur.
Op woensdag 7 juni j.l. hebben de activiteitencommissie en het bestuur alle komende activiteiten van dit tennisseizoen verder ingevuld / gepland.
Zie hiervoor de agenda en de informatie bij "activiteiten".

Laatste nieuws mei.

Eindstand heren zaterdagteam Wedde 1.

Onder grote publieke belangstelling speelde het herenteam, bestaande uit Gerhard Reininga (captain), Detmer Wage, Stado van der Veen, Reinier van der Veen en Ed Rogaar (invaller) op zaterdag 27 mei j.l. haar laatste competitiewedstrijd tegen Stadskanaal T.B. 1 op haar thuisbaan aan de Oostersingel n.o. 50d.
Het werd een zeer spannende partij met veel 3 setters. Daardoor duurde de onderlinge wedstrijd van 13.00 uur tot 20.00 uur en dat onder tropische omstandigheden.
De punten werden eerlijk verdeeld (einduitslag 3-3), waarna de teams afsloten met een barbecuehappening.
Door het gelijke spel eindigde heren Wedde 1 op een gedeelde vierde plaats, samen met Stadskanaal T.B.
Zie voor foto's de fotopagina en voor de eindstand en de einduitslagen de externe competitie (heren 1)


Op de foto v.l.n.r. Stado van der Veen,Ed Rogaar, Detmer Wage, Reinier van der Veen en Gerhard Reininga.

Nieuw emailadres.
Naast de privé emailadressen van de bestuursleden is de tv Wedde vanaf heden ook te bereiken op een algemeen verenigingsemailadres: tvwedde@hotmail.com


Tussenstanden competitieteams.
Heren zaterdag 4e klasse.
Met nog een wedstrijd te gaan staat onze heren zaterdagteam op een gedeelte 5e plaats. Zij moeten deze plek delen met Stadskanaal T.B. 1. Uitgerekend dit team is zaterdag a.s te gast op ons park. Wedde heren 1 kan bij winst nog op de 3e à 4e plek eindigen.
Kom dus allemaal om 13.00 uur ons team aanmoedigen aan de Oostersingel 50d.

OGTBteam 2.
Dit team staat op dit moment op een tweede plaats in poule A5 na een gelijk spel tegen de Nieske Meppers uit Midwolda.

OGTBteam3.
Na een gelijkspel en een winstpartij tegen Dos 10 staat team 3 momenteel bovenaan in poule B4.

Voor uitslagen en standen zie de externe competitie.


Woensdagmiddagactiviteiten basisschoolleerlingen.
Op woensdag 10 mei vormde de tennisbaan het decor voor de woensdagmiddagactiviteiten van het Huis voor de Sport Groningen.
Marloes de Boer, docente bewegingsonderwijs gemeente Bellingwedde gaf aan 16 kinderen uitleg over de beginselen van de ternnissport.

Na een warmingup  deed zij leuke balvaardigheidsoefeningen. Vervolgens deden de leerlingen allerlei wedstrijdvormen. waaronder het zgn. tennisbingo.
Het was een gezellige tennismiddag, die de volgende woensdagmiddag 17 mei een vervolg krijgt.


Laatste nieuws april 2017.

Geiser geplaatst.

Op woensdag 12 april wordt er een nieuwe geiser in onze accommodatie geplaatst.

Laatste Nieuws maart 2017.
Ontbijttoernooi.

Ons tennisseizoen begint weer - zoals gewoonlijk - met een ontbijttoernooi. Zondag 2 april a.s. beginnen we om 09.00 uur met het ontbijt. Deelnamekosten zijn € 5.
Wil je mee doen geef je dan via de website op. Zie hiervoor de agenda. Opgeven kan nog tot en met donderdag 30 maart a.s.
Doe mee; het is altijd één van de gezelligste toernooien.


Klusdag.

Op zaterdag 25 maart was onze jaarlijkse  klusdag.
De voorzitter kon
om 09.00 uur totaal 8 personen welkom heten. Tijdens de koffie werden de klussen verdeeld.
Vervolgens ging iedereen enthousiast aan de gang met kantine en overige ruimtes schoonmaken, clubbord plaatsen bij de ingang, Terrein / terras / banen schoonmaken, dak van onze terrasoverkapping reiningen, dakgoten schoonmaken en werd tussendoor ook nog even het ontbijttoernooi voorbereid. Ook werd een grindbak (tegen opspattende regen) aangelegd en werden kapotte plankjes van een bank verwijderd.
Op een later tijdstip zullen deze weer worden aangebracht en geverfd. Dan worden de beide banken en de deur van de kantine ook weer geverfd.
Na een gezellige nazit kon iedereen om ong. 12.15 huswaarts keren na bedankt te zijn door de voorzitter.
Voor foto's : zie fotogalerij ( klusdag 2017).
.

===============================================================================================
De KNLTB heeft de ploegindeling en het wedstrijdschema van ons zaterdag herenteam bekend gemaakt.
Kijk hierbij naar de agenda en bij "Externe competitie -Heren".

Laatste nieuws februari 2017.

 


Algemene ledenvergadering tv Wedde.
Op maandag 27 februari j.l. hield de tv Wedde haar jaarlijkse algemene ledenvergadering.
De notulen van de ledenvergadering van 25-02-2016 werden onveranderd goedgekeurd, het jaarverslag van de secretaris Olger Timmermans kreeg algemene instemming.
De penningmeester en dus het bestuur werd decharge verleend, omdat de financiën in orde werden bevonden.
Jan van Dort trad af als lid van de kascommissie; in zijn plaats werd Noortje Holwerda verkozen.
De contributie werd gehandhaafd op het huidige (lage) peil (zie info naar leden).


Er werd na 6 jaar afscheid genomen van het bestuurslid Klaas Klaassens; hij zal ook uit de activiteitencommissie treden.
Hij blijft wel de rol van groundsman vervullen, daarbij bijgestaan door Arend Holwerda, Hans Nieuwenhuizen en Harm Stubbe.
Arend Holwerda werd bereid gevonden om tot het bestuur van de tennisvereniging toe te treden.

Tot verenigingscompetitieleider werd Harm Stubbe herbenoemd (zijn certificatie werd geupdated) en de leden van de kantinecommissie en activiteitencommissie werden herbenoemd. Het overzicht ziet u bij "bestuur en commissies".
Vervolgens werd er een werkgroep klussen benoemd. De jaarlijkse klusdag is dit jaar op zaterdag 25 maart a.s. Belangstellenden kunnen zich hiervoor bij het bestuur aanmelden.
Het jaarplan 2016 werd geëvalueerd en het jaarplan 2017 door de voorzitter toegelicht.
Na een toelichting op het protocol tossavonden, de medewerking aan de koningsspelen / schoolsportdag en de gezamenlijke vergadering van de 3 gemeentelijke tennisverenigingen sloot de voorzitter om 21.50 uur de vergadering.


2016.

Laatste nieuws december 2016:

Volgende bestuursvergadering.
De volgende bestuursvegadering staat gepland op maandag 30 januari a.s. ten huize van Anna Boels.


Het  bestuur wenst al haar leden en relaties: Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2017.

 

 Sluiting banen.
Op 17 december j.l. zijn de banen van de tennisvereniging gesloten: alle netten + baangereedschap zijn weer in het schuurtje opgeborgen en blijven daar liggen tot het volgend tennisseizoen.
Twee weken eerder was de tenniskantine i.v.m. de vorstvooruitzichten reeds op slot gedaan en het water afgesloten.

De baan in rust.

Laatste nieuws november 2016:

Sluiting banen.

Op haar laatste bestuursvergadering heeft het bestuur besloten om op 17 december a.s. onze banen te sluiten.

Kachel gerepareerd.
Onze kachel is weer gerepareerd en brandt als vanouds; de geiser is nagekeken en brandt ook weer soepel (zonder lawaai.)
We kunnen voorlopig dus weer vooruit.

Verenigingscompetitieleider.
We zijn nog steeds op zoek naar een verenigingscompetitieleider; onze oproep heeft tot op heden nog geen enkele respons opgeleverd.

Vergunning Drank- en Horecawet.
Het heeft lang geduurd, maar eindelijk ligt onze vergunningaanvraag in het kader van de Drank- en Horecawet ter visie (zie streekbladvan woensdag 16 november j.l.)
Indien er geen bezwaar wordt gemaakt zal de vergunning over 6 weken aan de vereniging worden verstrekt.

Aanpassing tossregelement.
Bij de start van het tennisseizoen 2017 zal er een aangepast tossreglement bekend worden gemaakt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laatste nieuws augustus 2016.

Barbecuetoernooi.

Maar liefst 24 deelnemers hadden zich aangemeld voor het barbecue toernooi / de barbecuetoss op vrijdag 26 augustus j.l.
Mede begunstigd door prima weersomstandigheden was het een erg gezellige avond met 3 belangrijke uitgangspunten:
a. er kon door iedereen naar hartelust gechilled (ander woord voor gezellig kletsen) worden,
b. er kon lekker worden gegeten en
c. er kon eventueel ook nog een balletje worden geslagen.

Voor het verslag: ga naar "Activiteiten" , vervolgens naar "barbecuetoernooi".
Zie voor foto's: barbecuetoernooi 2016

=================================================================================================

Het laatste nieuws van april 2016.

Koningsspelen / schoolsportdag weer succesvol verlopen.

Op vrijdag 22 april 2016  verleende de tv Wedde weer met vele vrijwiligers haar medewerking  aan de koningsspelen 2016. Hieraan namen een 120 kinderen (groepen 3 t/m 8) van de basisscholen De Vlonder uit Wedde en de Driesprong uit Vriescheloo deel. Alle kinderen waren op de tennisbaan enthousiast bezig met balvaardigheden als: Sparren over het lint, gericht slaan op het sleepnet, aanspelen door 2 begeleiders en spelen door de hoepel.
Voor meer foto's: zie fotoalbum: koningsspelen 2016.


Ontbijttoernooi en opening toiletaccommodatie.


Op zondag 3 april 2016 werd het tennisseizoen geopend met het ontbijttoernooi en opende erelid Jantje Stubbe de nieuwe toiletaccommodatie.

Voor meer informatie: zie bij actviteiten; voor meer foto's : zie fotoalbum: ontbijttoernooi 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het laatste nieuws van februari.
Algemene ledenvergadering tv Wedde.

Op donderdag 25 februari  2016 hield de tv Wedde haar algemene ledenvergadering; er werd na 9 jaar afscheid genomen van secretaresse Ida van Dort en Olger Timmermans nam haar plaats in (in het midden op de foto).


Voor meer foto's: zie foto-album "algemene ledenvergadering 2016, voor verslag: zie bij "activiteiten".

2015

Realisatie van de toiletgroepen bijna voltooid.

Er is door Gerhard Reininga c.s. weer erg veel werk verricht: wand- en vloertegels gelegd, systeemplafond aangebracht, toiletten opgehangen, wasbakjes geplaatst, dakgoten en afvoer aangebracht.
Het meeste werk is nu gedaan; er moeten nog deuren worden opgehangen, deuren en lijsten (kozijnen) moeten nog worden geverfd en de lampjes  nog worden opgehangen. Zie voor foto-impressie: fotogalerij: wc's aangebracht.

Vervolg bouwwerkzaamheden 2.

Jan, Gerhard en Stado bezig met de buitenwandbetimmering.


Het resultaat.

Op zaterdag 19 december 2015 vervolgden Gerhard, Stado, Wubbo, Dethmer, Jan en Harm de bouwwerkzaamheden.
Wubbo en Dethmer hielden zich bezig met het aanbrengen van de beide toiletten (achterwanden / opbouw), terwijl Gerhard, Stado en Jan de buitenwandbetimmering gingen afronden. Harm ging intussen aan de gang met het winterklaarmaken van de banen: netten verwijderen en baanmaterialen opruimen. In januari worden de werkzaamheden vervolgd.
Voor foto's: zie bouw vervolg 2
.


Vervolg bouwwerkzaamheden.

Jan en Gerard bezig met het aanbrengen van de Zweedse rabatdelen.

Op vrijdag 18 december 2015 is er weer flink doorgewerkt: Alle wanden zijn met gipsplaat bekleed, er zijn stroomdraden getrokken en de buitenbetimmering is aangebracht met Zweedse rabbatdelen. Zie voor foto's: fotoalbum : bouw vervolg.


Op vrijdag 11 en zaterdag 12 december  2015 is er verder gewerkt aan de accommodatie.

De oude wc verwijderd (afvoer van de wcpot is nog te zien) en de achtermuur afgebroken.

Deze 2 dagen is de doorbraak aangebracht, d.w.z. het oude toilet verwijderd, een deel van de voormuur (naar het nieuwe gedeelte) afgebroken, zijn er elektrische leidingen aangebracht en is de nieuwe waterkeiding aangelegd. Ook de automatische luchtverversing is aangebracht. Vervolgens is een deel van de nieuwe wanden van gipsplaat voorzien.

Het laatste nieuws van november.
Bouw toiletaccommodatie krijgt vervolg.

Gerhard bezig met het leggen van de pannen; Dethmer, Stado en Jan assisteren.
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 november j.l. is er weer begonnen met het vervolg van de bouw van de toilet groep. Gerhard, Stado, Jan , Harm en Dethmer Boels gingen op vrijdag verder met het plaatsen van de wanden (voorbereid door Gerhard) en de kapconstructie. terwijl de sleuven voor loodstrips werden in gefreesd. Wubbo bracht de pannen op een palet. De sneldekkers werden gelijk gelegd.
Op zaterdag werden er nieuwe materialen gehaald als balken, idolatiematerialen en vorst- en gevelpannen (door Wubbo gehaald uit Valthermond)Nadat de sleuven waren ingefreeds kon het lood worden aangebracht en het restant pannen worden gelegd.
Ook werd het isolatiemateriaal (isolatiedekens) aangebracht en een raam uit de noordgevel naar de oostgevel verplaatst. Olger Timmermans trof voorbereiding om de mechanische luchtverversing uit te breiden naar het nieuwe gedeelte.
Al met al schiet de bouw dus erg op; wordt vervolgd.
Voor meer  foto's :  zie fotopagina: bouw toiletgroep..

Sluiting van de banen.
In de bestuursvergadering van de tv Wedde op 12 november j.l. heeft het bestuur bepaald, dat de banen worden gesloten op zaterdag 19 december a.s De laatste gelegenheid om dit jaar nog op onze banen te tennissen is op de tossavond van vrijdag 18 december a.s.
Op zaterdag 19 december worden de netten verwijderd en het onderhoudsmateriaal opgeborgen; op naar het volgende tennisseizoen.

Het laatste nieuws van oktober.

Vervolg 3: afwerken van de betonlaag

Stado en Gerhard bezig met het afwerken van de betonvloer.

Op zaterdag 17 oktober j.l. werd er door Gerhard, Stado, Detmer Wage en Harm verder gewerkt aan de bouw: de isolatielaag van de vloer werd aangebracht en de betonvloer met een bovenste laag droge mortel afgewerkt.
De werkzaamheden liggen nu een tijdje stil, omdat Gerhard eerst weer aan zijn knie moet worden geopereerd en vervolgens nog moet revalideren.
Voor méer foto's: zoe fotoalbum: afwerken betonvloer.

Vervolg 2: storten eerste deel van de betonvloer.

Jan, Wubbo, Stado en 'Gerhard treffen voorbereidingen voor het aanleggen van de betonvloer.

Op vrijdag 16 oktober zetten Gerhard, Wubbo, Detmer. Jan, Stado en Harm de werkzaamheden voort: de afvoerleidingen werden verder aangelegd, bekisting gemaakt, zand aangevuld en ingetrild , betonmatten geplaatst en de eerste betonlaag gestort. Na afharding zal er een isolatiedeken worden aangebracht en de rest van de betonvloer worden bijgestort.
Zie voor meer foto''s"fotoalbum: betonstorten.

De betonvloer ligt klaar; de afvoerbuizen steken er bovenuit.

Vervolg 1:aanbrengen afvoerleidingen

Jan gooit de sleuven weer dicht.

Op donderdag 15 oktober j.l. werden door  Gerhard, Jan en Harm de afvoerleidingen en de elektrische stroomdraad getraceerd en vervolgens sleuven gegraven voor het aanpassen van de afvoer.

 


Gerhard bezig met het aanbrengen van de afvoer.

Voor meer foto's zie fotoalbum: afvoer toiletgroep


Begin bouw toiletgroep.
Dethmer druk bezig met de verrijker.

Op maandagavond 5 oktober en dinsdag 6 oktober is er begonnen met de bouw van de toiletgroep. Met materieel van de fam. Wage hebben Wubbo en Dethmer, bijgestaan door Harm de struiken verwijderd en is de bouwput uitgegraven. De gemeente zorgt voor de afvoer van struiken en ander plantafval. In week 42 worden de werkzaamheden vervolgd met het aanbrengen van de afvoer en het storten van de "stiepen" voor de vloer.
Voor meer foto's: zie fototalbum: bouw toiletgroep.OGTB 2 tegen OGTB 3.
Op zondag  4 oktober 2015 speelde het OGTB team 2 een oefenpartijtje tegen OGTB team 3. De uitslag werd 6-2 voor team 2.
Tijdens deze wedstrijd werd ook de nieuwste tijdwaarneming (toeter) ingewijd.

================================================================================

Het nieuws van augustus 2015:

Leden akkoord met vaststellen bouwkrediet.

Op vrijdag 28 augustus 2015 was er een  buitengewone ledenvergadering van de tv Wedde. Er waren genoeg leden aanwezig om het besluit te nemen tot het beschikbaar stellen van een bouwkrediet voor de realisering van een toiletgroep. Als de bouwvergunning binnen is kan er in de week van 14 september begonnen worden met de (voorbereiding van) de bouw.
Na afloop werd er door de leden (vrijdagavond = tosavond) weer naar hartelust getennist.
Voor meer foto's: zie fotoalbum: buitengewone ledenvergadering.


2014

Luchtfoto's tennisbanen.
Van ons lid Nico Palar ontvingen wij 2 foto's vanuit het vliegtuig, die hij op zondag 24 augustus 2014 van ons tenniscomplex schoot.
Het is heel uniek om de banen ( + op een foto ook de omgeving) vanuit de lucht te kunnen presenteren. Nico bedankt voor deze leuke geste.


Vogelvlucht van Wedde met rechtsonder onze tennisbanen.
 


En de tennisbanen afzonderlijk.

Systeem mechanische luchtverversing gereed.
Had het bestuur eerst het voornemen om een eenvoudig luchtafzuigsysteem aan te brengen in de kantine; de plannen zijn sterk gewijzigd.
Een van onze leden - Olger Timmermans - heeft dit heel professioneel aangepakt, zodat niet alleen de lucht in de kantine, maar ook in de wc (+ de toekomstige uitbreiding) en de beide douches heel snel kan worden ververst, zodat wij nu ruimschoots een de "verversingsnorm"kunnen voldoen.
Op zaterdag 9 en een deel van de zondag 10 augustus 2014 is Olger flink bezig geweest. Hieronder zie je het anders "onzichtbare resultaat boven het zoldergedeelte". Voor meerdere foto's :zie fotoalbum onder "luchtverversing:
Het motorische deel is in bestelling en wordt binnenkort geplaatst.

Terrasoverkapping staat als een huis.


Op vrijdag avond 6 juni en zaterdag 7 juni 2014 hield de bouwgroep  onder leiding van aannemer / opzichter Gerhard Reininga en diens assistent Stado van der Veen, ( alias de heren Pieter en De Vries) zich bezig met het afwerken van de terrasoverkapping. Na een weekend van hard werken staat de overkapping er als een huis: een welkome aanvulling op onze accommodatie.
Voor meer foto's zie fotoalbum: "vervolg terrasoverkapping"en verslag zie: "activiteiten"

De heren De Vries (links) en Pieter (rechts).

Hekwerk verwijderd.

Vrijdag 31 januari 2014 is al het hekwerk verwijderd rond de tennisbaan. Voor verslag: zij bij "Activiteiten" ; voor foto's zie fotoalbum onder "Hekwerk verwijderd"

Vervanging hekwerk.
Op vrijdag 31 januari 2014 a.s. wordt begonnen met het verwijderen van het bestaand hekwerk. Een 7-tal leden heeft zich hiervoor opgegeven. Ook op zaterdag 1 februari en - indien nog noodzakelijk - op maandag 3 februari worden de werkzaamheden voortgezet.
Onze leden verwijderen het hekwerk, alleen de 4 hoekpalen (staanders) en de poorten / deuren blijven staan. Een aannemer plaatst vervolgens over enige tijd het nieuwe hekwerk.

2013.

Herfststorm 2013.
De herfststorm van maandag 28 oktober heeft ook in Wedde en omgeving flink huisgehouden; vele  bomen werden geveld en afgerukte takken lagen rondom in het dorp.


Ook op het sportterrein waren de gevolgen zichtbaar: bomen knapten af als lucifershoutjes; een van de bomen viel op het doel van de vv Wedde. De toegangsweg naar het sportterrein was afgesloten door een vallende boom. Deze boom rustte op het gebouwtje van de speeltuinverening zonder schade aan te richten. Vele bomen in het bos naast de tennisvereniging gingen plat en 1 boom viel op het hekwerk bij de tennisbaan. De schade voor de tennisverening viel dus erg mee, maar het was wel "kantje boord". Het heeft weinig gescheeld of ook onze kantine was het slachtoffer geworden van de storm door vallende bomen in de houtwal tussen wandelpad en speeltuin.

Voor meer foto's zie fotopagina "Herfststorm 2013" en bij activiteiten.

 

hallo