Welkom op de site van TV Wedde

 

                                      

Je bent nu op homepagina van de tennisvereniging Wedde. Op deze pagina houden wij je op de hoogte van het  laatste nieuws van onze vereniging. Om naast het laatste nieuws op deze homepagina meer verenigingsnieuws te zoeken klik je op een van de knoppen hiernaast.
Wij wensen je veel leesplezier.
 

NOOT: Voor verenigingen die soms via een google-account onze banen aan de Esweg verwachten: onze tennisbanen liggen op het sportcomplex van Wedde op het adres Oostersingel 50 d , 9698 BC Wedde

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
LAATSTE NIEUWS,   LAATSTE NIEUWS, LAATSTE NIEUWS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
____________________________________________________________________________________________
Laatste nieuws november:

Sluiting banen.

Op haar laatste bestuursvergadering heeft het bestuur besloten om op 17 december a.s. onze banen te sluiten.

Kachel gerepareerd.
Onze kachel is weer gerepareerd en brandt als vanouds; de geiser is nagekeken en brandt ook weer soepel (zonder lawaai.)
We kunnen voorlopig dus weer vooruit.

Verenigingscompetitieleider.
We zijn nog steeds op zoek naar een verenigingscompetitieleider; onze oproep heeft tot op heden nog geen enkele respons opgeleverd.

Vergunning Drank- en Horecawet.
Het heeft lang geduurd, maar eindelijk ligt onze vergunningaanvraag in het kader van de Drank- en Horecawet ter visie (zie streekbladvan woensdag 16 november j.l.)
Indien er geen bezwaar wordt gemaakt zal de vergunning over 6 weken aan de vereniging worden verstrekt.

Damesdonderdag 17+team exit.
Het damesteam heeft besloten om zich m.i.v. het seizoen 2017 uit de KNLTBcompetitie terug te trekken wegens gebrek aan speelsters.
Wellicht is er nog een aantal tennissers, dat in KNLTBteamverband wil gaan tennis.
Voor overleg is informatie op te vragen bij de Verenigingscompetitieleider.

Aanpassing tossregelement.
Bij de start van het tennisseizoen 2017 zal er een aangepast tossreglement bekend worden gemaakt.

Volgende bestuursvergadering.
De volgende bestuursvergadering is gepland op maandag 19 december a.s. ten huize van de secretaresse.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laatste nieuws september - oktober:

Bestuursvergadering.

De eerstvolgende bestuursvergadering is op maandag 7 november a.s. in de kantine van de vereniging.
Aanvang: 20.00 uur.

Tossen.
De tossavonden van woensdag en vrijdag gaan - zolang de weersomstandigheden het toelaten - gewoon door. De aanvang is steeds om 19.00 uur.
De tossgroepen op de maandag- , dinsdagochtend  en dinsdagavond bepalen zelf hoe lang zij willen doorgaan.
De eerstvolgende gezamenlijke toss van Wedde. Dos en Odivia vindt plaats op dinsdag 4 oktober a.s. op de banen van Dos in Bellingwolde, aanvang: 19.00 uur.
==============================================================================================


Het laatste nieuws van juli / augustus:
De eerstvolgende activiteit, die door de tennisvereniging wordt georganiseerd vindt a.s. donderdag 1 september plaats; dan is de gezamenlijke toss van tv Wedde. Dos en Odivia op de banen van tv Wedde aan de Oostersingel 50d in Wedde.
Komt allen; ook dan is gezelligheid troef.


Barbecuetoernooi.

Maar liefst 24 deelnemers hadden zich aangemeld voor het barbecue toernooi / de barbecuetoss op vrijdag 26 augustus j.l.
Mede begunstigd door prima weersomstandigheden was het een erg gezellige avond met 3 belangrijke uitgangspunten:
a. er kon door iedereen naar hartelust gechilled (ander woord voor gezellig kletsen) worden,
b. er kon lekker worden gegeten en
c. er kon eventueel ook nog een balletje worden geslagen.

Voor het verslag: ga naar "Activiteiten" , vervolgens naar "barbecuetoernooi".
Zie voor foto's: barbecuetoernooi 2016
===================================================================================


 

Eindstanden bekend.
Alle KNLTB- en OGTBwedstrijden zijn gespeeld en de eindstanden 2016 zijn bekend:

KNLTBcompetitie:
Het dames dubbel 17+ donderdagochtendteam eindigde op een eervolle 4e plaats (van de 8).
Ook het herenzaterdagteam eindigde als 4e (van de 8 teams)

OGTBcompetitie:
Team 2 werd 2e in de poule (van 4)
Team 3 werd ook 2e in de poule (van 3, want Dos heeft zich halverwege teruggetrokken)

Zie voor eindstanden en uitslagen bij "Externe competitie". en op het prikbord in de kantine.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het laatste nieuws van juni.

Gezamenlijke toss op de banen van Odivia.

Op donderdag 23 juni a.s. is de eerste van een serie van 3 tossavonden van Odivia, Dos en Wedde.
De eerste tossavond wordt op de banen van Odivia in Blijham gehouden. Iedereen is weer vanaf 19.00 uur welkom!!!

================================================================================================
Eindstanden Dames donderdag en Heren zaterdag KNLTB bekend.
Alle wedstrijden van onze KNLTBteams zijn gespeeld. Zie voor eindstanden: bij EXTERNE COMPETITIE

Ook de tussenstanden van de 2 OGTBteams zijn in een overzicht bij "Externe competitie"zichtbaar.
===================================================================================================


Op zaterdag 18 juni a.s. zijn onze banen van 16.00 tot 20.00 uur gereserveerd voor een toernooitje voor een groep leden.
==================================================================================

Het laatste nieuws van mei.


2 Keer winst voor Wedde 2.
OGTBteam Wedde 2 speelde (en won) 2 x tegen Odivia 2. Op 19 mei werd het in Blijham 2-6 en
op 26 mei werd het in Wedde 6-2.
Voor meer informatie: zie bij Externe competitie: OGTB Wedde 2.
=============================================================================================

                                                                Uitnodiging!!!!!!

Geef je op voor het mixtoernooi dat gehouden wordt van
                          10 t/m 12 juni a.s.

Voor spelregels zie: tvwedde.nl ►activiteiten.

Opgeven kan tot en met 6 juni uitsluitend via de website van de tennisvereniging.

Zie hiervoor www.tvwedde.nl ►agenda►aanmeldformulier

Voor overige informatie: Klaas Klaassens, toernooidirecteur.

================================================================================================


De uitgestelde OGTBzomeravondcompetitiewedstrijd Wedde 3 - TIOD 1 (vervallen door de regen van 25-04-2016)
wordt nu gespeeld op dinsdag 3 mei a.s. (aanvang: 19.00 uur)


Het laatste nieuws van april.

Koningsspelen / schoolsportdag weer succesvol verlopen.

Op vrijdag 22 april verleende de tv Wedde weer met vele vrijwiligers haar medewerking  aan de koningsspelen 2016. Hieraan namen een 120 kinderen (groepen 3 t/m 8) van de basisscholen De Vlonder uit Wedde en de Driesprong uit Vriescheloo deel. Alle kinderen waren op de tennisbaan enthousiast bezig met balvaardigheden als: Sparren over het lint, gericht slaan op het sleepnet, aanspelen door 2 begeleiders en spelen door de hoepel.
Voor meer foto's: zie fotoalbum: koningsspelen 2016.


Donderdagochtendcompetitie dames dubbel 17+
Op donderdag 7 april a.s. start het damesdonderdagochtend17+ team( 1e klasse)  met een thuiswedstrijd tegen De Stirum 1. De wedstrijden beginnen om 09.30 uur. De wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel na 2 driesetters en een Tiebreak.

Start tossavonden.
Op woensdag 6 april a.s. begint om 19.00 uur de eerste tossavond van dit nieuwe tennisseizoen. Iedere woensdag- en vrijdagavond is er tossen voor senioren onder leiding van Jan van Dort. Wees welkom!!!!

Ontbijttoernooi en opening toiletaccommodatie.


Op zondag 3 april werd het tennisseizoen geopend met het ontbijttoernooi en opende erelid Jantje Stubbe de nieuwe toiletaccommodatie.

Voor meer informatie: zie bij actviteiten; voor meer foto's : zie fotoalbum: ontbijttoernooi 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het laatste nieuws van februari.
Algemene ledenvergadering tv Wedde.

Op donderdag 25 februari j.l. hield de tv Wedde haar algemene ledenvergadering; er werd na 9 jaar afscheid genomen van secretaresse Ida van Dort en Olger Timmermans nam haar plaats in (in het midden op de foto).


Voor meer foto's: zie foto-album "algemene ledenvergadering 2016, voor verslag: zie bij "activiteiten".

Realisatie van de toiletgroepen bijna voltooid.

Er is door Gerhard Reininga c.s. weer erg veel werk verricht: wand- en vloertegels gelegd, systeemplafond aangebracht, toiletten opgehangen, wasbakjes geplaatst, dakgoten en afvoer aangebracht.
Het meeste werk is nu gedaan; er moeten nog deuren worden opgehangen, deuren en lijsten (kozijnen) moeten nog worden geverfd en de lampjes  nog worden opgehangen. Zie voor foto-impressie: fotogalerij: wc's aangebracht.


Het laatste nieuws van januari.

Gezelligheidstoernooi 2016.
Op zaterdag 23 januari j.l. organiseerde de tv Wedde voor de leden van Wedde, Odivia en Dos weer het gezelligheidstoernooi voor seniorleden in de tennishal in Winschoten.
Voor verslag: zie bij "Activiteiten".

 

Algemene ledenvergadering.
De algemene ledenvergadering van de tennisvereniging is gepland op donderdag 25 februari a.s. De agenda + de stukken krijgt u ruim van te voren via de secretaresse toegestuurd.Het laatste nieuws van december.

Secretaris  (esse)  gezocht.
De huidige secretaresse Ida van Dort heeft aangegeven in februari a.s. (algemene ledenvergadering) te willen stoppen met haar taak. Wij zijn dus naarstig op zoek naar een vervanger. Heb je nog net dat beetje tijd over en zoek je een uitdaging om je bij onze mooie vereniging verdienstelijk te maken geef je dan op bij één van onze bestuursleden.


De beste wensen.
Het bestuur van tv Wedde wenst al haar leden een knallend en sportief 2016 toe.
laugh
Vervolg bouwwerkzaamheden 2.

Jan, Gerhard en Stado bezig met de buitenwandbetimmering.


Het resultaat.

Op zaterdag 19 december j.l. vervolgden Gerhard, Stado, Wubbo, Dethmer, Jan en Harm de bouwwerkzaamheden.
Wubbo en Dethmer hielden zich bezig met het aanbrengen van de beide toiletten (achterwanden / opbouw), terwijl Gerhard, Stado en Jan de buitenwandbetimmering gingen afronden. Harm ging intussen aan de gang met het winterklaarmaken van de banen: netten verwijderen en baanmaterialen opruimen. In januari worden de werkzaamheden vervolgd.
Voor foto's: zie bouw vervolg 2
.


Vervolg bouwwerkzaamheden.

Jan en Gerard bezig met het aanbrengen van de Zweedse rabatdelen.

Op vrijdag 18 december is er weer flink doorgewerkt: Alle wanden zijn met gipsplaat bekleed, er zijn stroomdraden getrokken en de buitenbetimmering is aangebracht met Zweedse rabbatdelen. Zie voor foto's: fotoalbum : bouw vervolg.
 

Inschrijving KNLTBcompetitieteams.
Voor het komend tennisseizoen 2016 zijn voor het districht Groningen/Drenthe van de KNLTB weer 2 competitieteams ingeschreven, te weten
1 dames dubbel 17+ team op donderdag (1e klasse) en
1 heren zaterdagteam 4e klasse

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 december is er verder gewerkt aan de accommodatie.

De oude wc verwijderd (afvoer van de wcpot is nog te zien) en de achtermuur afgebroken.

Deze 2 dagen is de doorbraak aangebracht, d.w.z. het oude toilet verwijderd, een deel van de voormuur (naar het nieuwe gedeelte) afgebroken, zijn er elektrische leidingen aangebracht en is de nieuwe waterkeiding aangelegd. Ook de automatische luchtverversing is aangebracht. Vervolgens is een deel van de nieuwe wanden van gipsplaat voorzien.

Het laatste nieuws van november.
Bouw toiletaccommodatie krijgt vervolg.

Gerhard bezig met het leggen van de pannen; Dethmer, Stado en Jan assisteren.
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 november j.l. is er weer begonnen met het vervolg van de bouw van de toilet groep. Gerhard, Stado, Jan , Harm en Dethmer Boels gingen op vrijdag verder met het plaatsen van de wanden (voorbereid door Gerhard) en de kapconstructie. terwijl de sleuven voor loodstrips werden in gefreesd. Wubbo bracht de pannen op een palet. De sneldekkers werden gelijk gelegd.
Op zaterdag werden er nieuwe materialen gehaald als balken, idolatiematerialen en vorst- en gevelpannen (door Wubbo gehaald uit Valthermond)Nadat de sleuven waren ingefreeds kon het lood worden aangebracht en het restant pannen worden gelegd.
Ook werd het isolatiemateriaal (isolatiedekens) aangebracht en een raam uit de noordgevel naar de oostgevel verplaatst. Olger Timmermans trof voorbereiding om de mechanische luchtverversing uit te breiden naar het nieuwe gedeelte.
Al met al schiet de bouw dus erg op; wordt vervolgd.
Voor meer  foto's :  zie fotopagina: bouw toiletgroep..

Sluiting van de banen.
In de bestuursvergadering van de tv Wedde op 12 november j.l. heeft het bestuur bepaald, dat de banen worden gesloten op zaterdag 19 december a.s De laatste gelegenheid om dit jaar nog op onze banen te tennissen is op de tossavond van vrijdag 18 december a.s.
Op zaterdag 19 december worden de netten verwijderd en het onderhoudsmateriaal opgeborgen; op naar het volgende tennisseizoen.

Het laatste nieuws van oktober.

Vervolg 3: afwerken van de betonlaag

Stado en Gerhard bezig met het afwerken van de betonvloer.

Op zaterdag 17 oktober j.l. werd er door Gerhard, Stado, Detmer Wage en Harm verder gewerkt aan de bouw: de isolatielaag van de vloer werd aangebracht en de betonvloer met een bovenste laag droge mortel afgewerkt.
De werkzaamheden liggen nu een tijdje stil, omdat Gerhard eerst weer aan zijn knie moet worden geopereerd en vervolgens nog moet revalideren.
Voor méer foto's: zoe fotoalbum: afwerken betonvloer.

Vervolg 2: storten eerste deel van de betonvloer.

Jan, Wubbo, Stado en 'Gerhard treffen voorbereidingen voor het aanleggen van de betonvloer.

Op vrijdag 16 oktober zetten Gerhard, Wubbo, Detmer. Jan, Stado en Harm de werkzaamheden voort: de afvoerleidingen werden verder aangelegd, bekisting gemaakt, zand aangevuld en ingetrild , betonmatten geplaatst en de eerste betonlaag gestort. Na afharding zal er een isolatiedeken worden aangebracht en de rest van de betonvloer worden bijgestort.
Zie voor meer foto''s"fotoalbum: betonstorten.

De betonvloer ligt klaar; de afvoerbuizen steken er bovenuit.

Vervolg 1:aanbrengen afvoerleidingen

Jan gooit de sleuven weer dicht.

Op donderdag 15 oktober j.l. werden door  Gerhard, Jan en Harm de afvoerleidingen en de elektrische stroomdraad getraceerd en vervolgens sleuven gegraven voor het aanpassen van de afvoer.

 


Gerhard bezig met het aanbrengen van de afvoer.

Voor meer foto's zie fotoalbum: afvoer toiletgroep


Begin bouw toiletgroep.
Dethmer druk bezig met de verrijker.

Op maandagavond 5 oktober en dinsdag 6 oktober is er begonnen met de bouw van de toiletgroep. Met materieel van de fam. Wage hebben Wubbo en Dethmer, bijgestaan door Harm de struiken verwijderd en is de bouwput uitgegraven. De gemeente zorgt voor de afvoer van struiken en ander plantafval. In week 42 worden de werkzaamheden vervolgd met het aanbrengen van de afvoer en het storten van de "stiepen" voor de vloer.
Voor meer foto's: zie fototalbum: bouw toiletgroep.OGTB 2 tegen OGTB 3.
Op zondag  4 oktober speelde het OGTB team 2 een oefenpartijtje tegen OGTB team 3. De uitslag werd 6-2 voor team 2.
Tijdens deze wedstrijd werd ook de nieuwste tijdwaarneming (toeter) ingewijd.


Voor meer foto's: ze fotoalbum OGTB 2 tegen OGTB 3


Hoe gekker, hoe gezelliger (eindtoernooi / gekostumeerd tennis).
Onder dit motto organiseert de activiteitencommissie van de tv Wedde op vrijdag 16 oktober a.s.haar laatste officiële activiteit, n.l. het laatste toernooi (eindtoernooi) met als thema "gekostumeerd tennis" . Laat jullie creativiteit
 de vrije loop; kijk bij je verkleedkleren en kom incognito op de tennisbaan. Het verkleedfeest begint om 19.00 uur.
Iedereen wordt verzocht zich via de website hiervoor aan te melden (zie agenda); wij hopen, dat het een dolle boel wordt.

================================================================================
Het nieuws van september.

Een gezellig gezelligheidstoernooi in Blijham.
Op de banen van Odivia werd het jaarlijks gezelligheidstoernooi gehouden voor senioren. Dit toernooi vond plaats op zondag 13 september j.l. De belangstelling viel enigszins tegen (er waren maar 14 deelnemers, waarvan 5 uit Wedde) maar het was er niet minder gezellig om. Geef je op voor het toernooi in 2016; het wordt dan gehouden in' Bellingwolde.


===============================================================================================

Het nieuws van augustus:

Leden akkoord met vaststellen bouwkrediet.

Op vrijdag 28 augustus j.l. was er een  buitengewone ledenvergadering van de tv Wedde. Er waren genoeg leden aanwezig om het besluit te nemen tot het beschikbaar stellen van een bouwkrediet voor de realisering van een toiletgroep. Als de bouwvergunning binnen is kan er in de week van 14 september begonnen worden met de (voorbereiding van) de bouw.
Na afloop werd er door de leden (vrijdagavond = tosavond) weer naar hartelust getennist.
Voor meer foto's: zie fotoalbum: buitengewone ledenvergadering.


Veel belangstelling voor de gezamenlijke tossavond.

Ruim 20 tennissers kwamen op donderdag 27 augustus af op de gezamenlijke tossavond van tv Wedde, Odivia en Dos die gehouden werd op de tennisbanen van tv Wedde aan de Oostersingel 50d in Wedde.
Er werd leuk gepeeld, bijgekletst en het was tot laat in de avond nog gezellig.
Voor meer foto's: zie fotopagina: gezamenlijke toss 2015.

Op dinsdag 22 september a.s. is de laatste gezamenlijke tossavond op de banen van tv Dos in Bellingwolde.

Barbecue weer een succes.


Op vrijdag 21 augustus a.s. werd het jaarlijkse barbecuetoernooi gehouden.
Voor foto's: zie fotopagina; voor verslag: zie bij activiteiten.

Buitengewone ledenvergadering.
Op vrijdag 28 augustus a.s. vindt er (tijdens de tossavond!) een buitengewone ledenvergadering plaats.
Het bestuur vraagt aan haar leden om een bouwkrediet beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de accommodatie met een toiletgroep.
Aanvang: 19.30 uur. Aller opkomst is gewenst!!!!!!
========================================================================================

Luchtfoto's tennisbanen.
Van ons lid Nico Palar ontvingen wij 2 foto's vanuit het vliegtuig, die hij op zondag 24 augustus 2014 van ons tenniscomplex schoot.
Het is heel uniek om de banen ( + op een foto ook de omgeving) vanuit de lucht te kunnen presenteren. Nico bedankt voor deze leuke geste.


Vogelvlucht van Wedde met rechtsonder onze tennisbanen.
 


En de tennisbanen afzonderlijk.

Systeem mechanische luchtverversing gereed.
Had het bestuur eerst het voornemen om een eenvoudig luchtafzuigsysteem aan te brengen in de kantine; de plannen zijn sterk gewijzigd.
Een van onze leden - Olger Timmermans - heeft dit heel professioneel aangepakt, zodat niet alleen de lucht in de kantine, maar ook in de wc (+ de toekomstige uitbreiding) en de beide douches heel snel kan worden ververst, zodat wij nu ruimschoots een de "verversingsnorm"kunnen voldoen.
Op zaterdag 9 en een deel van de zondag 10 augustus 2014 is Olger flink bezig geweest. Hieronder zie je het anders "onzichtbare resultaat boven het zoldergedeelte". Voor meerdere foto's :zie fotoalbum onder "luchtverversing:
Het motorische deel is in bestelling en wordt binnenkort geplaatst.

Terrasoverkapping staat als een huis.


Op vrijdag avond 6 juni en zaterdag 7 juni 2o14 hield de bouwgroep  onder leiding van aannemer / opzichter Gerhard Reininga en diens assistent Stado van der Veen, ( alias de heren Pieter en De Vries) zich bezig met het afwerken van de terrasoverkapping. Na een weekend van hard werken staat de overkapping er als een huis: een welkome aanvulling op onze accommodatie.
Voor meer foto's zie fotoalbum: "vervolg terrasoverkapping"en verslag zie: "activiteiten"

De heren De Vries (links) en Pieter (rechts).

Hekwerk verwijderd.

Vrijdag 31 januari 2014 is al het hekwerk verwijderd rond de tennisbaan. Voor verslag: zij bij "Activiteiten" ; voor foto's zie fotoalbum onder "Hekwerk verwijderd"

Vervanging hekwerk.
Op vrijdag 31 januari 2014 a.s. wordt begonnen met het verwijderen van het bestaand hekwerk. Een 7-tal leden heeft zich hiervoor opgegeven. Ook op zaterdag 1 februari en - indien nog noodzakelijk - op maandag 3 februari worden de werkzaamheden voortgezet.
Onze leden verwijderen het hekwerk, alleen de 4 hoekpalen (staanders) en de poorten / deuren blijven staan. Een aannemer plaatst vervolgens over enige tijd het nieuwe hekwerk.

Herfststorm 2013.
De herfststorm van maandag 28 oktober heeft ook in Wedde en omgeving flink huisgehouden; vele  bomen werden geveld en afgerukte takken lagen rondom in het dorp.


Ook op het sportterrein waren de gevolgen zichtbaar: bomen knapten af als lucifershoutjes; een van de bomen viel op het doel van de vv Wedde. De toegangsweg naar het sportterrein was afgesloten door een vallende boom. Deze boom rustte op het gebouwtje van de speeltuinverening zonder schade aan te richten. Vele bomen in het bos naast de tennisvereniging gingen plat en 1 boom viel op het hekwerk bij de tennisbaan. De schade voor de tennisverening viel dus erg mee, maar het was wel "kantje boord". Het heeft weinig gescheeld of ook onze kantine was het slachtoffer geworden van de storm door vallende bomen in de houtwal tussen wandelpad en speeltuin.

Voor meer foto's zie fotopagina "Herfststorm 2013" en bij activiteiten.

 

hallo